VAD VI GÖR

 

LÖPANDE BOKFÖRING 
En viktig del av varje företags ekonomi är att hantera den löpande bokföringen. Att denna hanteras på ett bra och effektivt sätt ligger till grund för att både momsredovisning och bokslut blir korrekta. En minst lika viktig del av den löpande redovisningen är att förse företagsledningen med information om resultat och ställning, vilket är en förutsättning för att korrekta beslut ska kunna fattas. Vi sköter hela eller delar av redovisningen i ert företag. Tillsammans lägger vi upp redovisningen så att det passar just er. Vi hjälper till med allt inom redovisning som till exempel bokföring, fakturering och löner. Vi levererar en anpassad månadsrapport samt tar fram underlag till skattedeklarationen. Vi arbetar effektivt i det moderna och webbaserade programmet Fortnox. Att Fortnox är webbaserat gör att du som kund har möjlighet att göra en del av arbetet själv, om du önskar. Exempelvis är det många av våra kunder som fakturerar själva.
BOKSLUT, ÅRSREDOVISNING & DEKLARATION
Vi hjälper både små och medelstora företag med att upprätta bokslut, årsredovisning och inkomstdeklaration. Detta gör vi både till företag där vi hanterar den löpande redovisningen och till företag som bokför själva. Arbetet med bokslut och årsredovisning avslutas alltid med ett bosklutsmöte där vi går igenom vårt arbete, lämnar relevant rådgivning utifrån året som gått och diskuterar kundens förväntningar på framtiden.
RÅDGIVNING
Med vår erfarenhet, kunskap och engagemang finns vi tillhands för rådgivning samt hjälper dig agera proaktivt inför kommande beslut. Det kan gälla val av företagsform, hjälp med att upprätta resultat- och likviditetsbudget, frågor om vilken lön som är den skattemässigt mest optimala för ägaren eller hur företaget eller dess ägare kan agera för att optimera sina respektive skattesituationer. Vi ger även mer omfattande rådgivning och hjälper till med genomlysning av företag. Detta mynnar ut i konkreta förslag på åtgärdsplaner för att förbättra resultatet, optimera skatten eller förbättra beslutsunderlag för företagsledningen.
EKONOMICHEF
För företag som vuxit och behöver mer stöd och hjälp, erbjuder vi möjlighet att hyra ekonomichef utifrån era behov och önskemål. Vi hjälper till att ta fram månadsbokslut, rapporter, budget och övrig rådgivning inom både redovisnings- och skatteområdet. Utgångspunkten är att vi tillsammans bygger upp en långsiktig relation där vi lär oss er verksamhet för att kunna ge bästa stöd och råd. Vår närvaro beror på era behov och kan variera mellan att vi kommer en gång per kvartal till att vi är hos er varje vecka.